Vedenie

 

Riaditeľ združenia:  Michel Bourdier – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

P1030614

Vyštudoval „Francúzštinu, cudzí jazyk“ v Univerzite Artois a Dejepis vo svojom rodnom meste Poitiers. Na Slovensku je už od roku 2006, bol lektor na základnej škole v Košiciach, na gymnáziu v Michalovciach, na univerzite Pavla Jozefa Šafárika a samozrejme vo Francúzskej aliancii. Ako výkonný riaditeľ Francúzskej aliancie Košice má na starosti každodenný chod našej inštitúcie, rokovania s partnermi a organizovanie kurzov a kultúrnych podujatí.

 

Asistenka riaditeľa: Dominika Fonyiová – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika študijný program Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku. Na pozíciu asistentky riaditeľa nastúpila v septembri 2016.

 

Asistenka riaditeľa: Soňa Harmathová – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vyštudovala odbor Finančné riadenie podniku na Ekonomickej univerzite. Počas štúdia absolvovala 6-mesačný výmenný pobyt v Lyone. Po ukončení školy dva roky žila a pracovala vo Francúzsku – v meste Clermont-Ferrand. Ako asistentka riaditeľa nastúpila v októbri 2016.

 

 

 

Správna rada

 

Mgr. Roman Gajdoš – prezident, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konferenčný tlmočník a súdny prekladateľ francúzskeho jazyka v slobodnom povolaní.
Pre FF UPJŠ vyučuje právnickú francúzštinu a odborný jazyk so zameraním na francúzštinu používanú v inštitúciách EÚ.
Na rôznych pozíciách (asistent, lektor, viceprezident) pôsobí vo francúzskej aliancii  od roku 2001. Ako prezident je štatutárnym zástupcom Francúzskej aliancie Košice.

 

Ing. Arch. Martin Drahovský – 1. vice-prezident

Autorizovaný architekt - majiteľ architektonickej kancelárie; pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, reprezentant Slovenska v medzinárodných architektonických organizáciách. Vo Francúzskej aliancii pôsobí od 2009. Zaoberá sa vzťahmi s technickou univerzitou a podnikateľskou a umeleckou sférou.

 

Mgr. Katarína Kukučková – vice-prezidentka

Prekladateľka a tlmočníčka, od r.2003 súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk. Lektorka všeobecného a odborného francúzskeho jazyka. Pôsobí na FF UPJŠ Košice ako externý pedagóg so zameraním na gramatiku francúzskeho jazyka, odborný technický preklad a etiku prekladateľskej činnosti. Absolventka magisterského štúdia Francúzskej filológie na Prešovskej univerzite.

 

Ing. Ľudmila Bartoková, PhD

Odborná asistenka na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Zaoberá sa výskumami v oblasti monetárnej politiky, platobnej bilancie a vonkajšej rovnováhy. Taktiež vyučuje predmety s ekonomickým zameraním vo francúzskom jazyku, v rámci programu dvoch diplomov v spolupráci s Univerzitou Sophia Antipolis v Nice, vo Francúzsku. V súčastnosti sa podieľa na niekoľkých národných výskumných projektoch. 

 

Mgr. Marta Gregová

Vedúca zahraničného referátu Kancelárie predsedu KSK.
Vo Francúzskej aliancii je od jej založenia. Má na starosti vzťahy s regionálnou samosprávou.


 

PhDr. Klára Kernerová

Riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia.
V FA od roku 2003. Spoluorganizátorka kultúrnych podujatí – výstavy a besedy s francúzskymi umelcami.

 

Mgr. Jana Kuračová

Vyštudovaná učiteľka francúzštiny učí od r. 1981. Učila na rôznych stredných a vysokých školách. Aktuálne na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Od roku 2000 učí aj vo FA. Je aj jej dlhoročnou členkou Správnej rady, kde zastáva funkciu zapisovateľky. Ako sama hovorí: „Francúzsku alianciu považujem za kúsok Francúzska. Tu sa stretávam s ľuďmi, ktorých tak ako mňa baví všetko, čo je s ním späté. Okrem iného tu vediem aj kurzy francúzskeho jazyka, ktoré mi prinášajú úžitok i potešenie a pevne verím, že mojim študentom tiež.

 

Mgr. Valerij Pavluš

 

PaedDr. Mária Zolovčíková

 

Učitelia

 

slovak Mgr. Františka Kendrová

slovak Mgr. Katarína Kukučková

slovak Mgr. Jana Kuračová

slovak Mgr. Matej Piroh

slovak Mgr. Veronika Kladeková

slovak Mgr. Lucia Komanická

france Gilles Bossière

france Jonathan Louatron

france Tiphaine Massot

france Claire Thinius

france Michel Bourdier